Projectes

Cada any des de l’AMPA col.laborem amb projectes per ajudar a que l’escola millori les seves instal·lacions, aules, material, etc. Els projectes als que invertir es proposen a l’Assemblea Anual de l’AMPA on tots els pares votem els projectes als que considerem que és més important destinar recursos.

Actualment, i d’acord amb el aprovat a la darrera Assemblea Anual, estem treballant en els següents projectes:

Aportacions a l’Escola Des de l’AMPA ens participem en projectes de millora i manteniments de l’Escola, per ajudar a garantir les millors condicions per els nostres fills.
Remodelació de l’entrada Per tal de facilitar la circulació de gent durant l’entrada i sortida de nenes de l’Escola per la porta de l’Edifici de le Monges, es farà una actuació de remodelació de l’espai, per donar més amplitud i accessibilitat a la zona de l’Era.
Rehabilitació de la Glorieta Estem estudiant les diferents opcions i costos per la rehabilitació de la Glorieta de l’Edifici de les Monges, actualment en mal estat pel pas dels anys, i que requereix d’una intervenció important per garantir-ne la bona conservació.