Comissions

Per poder desenvolupar la nostra tasca en dividim la feina en diferents comissions, dirigides pels membres de la Junta però obertes a qualsevol pare o mare que vulgui participar i col.laborar en les diferents activitats que realitzem.

Actualment tenim les següents Comissions:

Festes i Cultura La Comissió de Festes i Cultura és l’encarregada de col.laborar amb l’escola a les principals festes que organitza.
Comunicació El principal objectiu de la Comissió de Comunicació, és crear els millors canals de comunicació amb els pares i mares de l’escola, per assegurar que estiguin informats de totes les activitats i novetats de l’AMPA.
Llibres Els llibres representes una despesa important i que es concentra al principi de curs. Per tal de poder minimitzar-ne l’impacte, des de l’AMPA gestionem la demanda de llibres per part de l’escola i ajustem al màxim el cost que representa per cada alumne. Els llibres representes una despesa important i que es concentra al principi […]
Mediambiental En aquesta comissió, treballem en col·laboració directa amb l’Escola en projectes que ajudin a cuidar el medi ambient i a conscienciar als alumnes de la importància de fer-ho.
Salut Des de la Comissió de salut de l’AMPA, promovem activitats per millorar la salut i prevenir riscos dels alumnes.
Assegurança d’Orfandat L’Associació de Mares i Pares de l’Escola gestiona l’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA PER A LA PROTECCIÓ DELS ESTUDIS que cobreix el risc per orfandat o invalidesa dels pares.