Les mares i pares dels alumnes de l’Escola Parroquial Sant Feliu ens integrem en una Associació des d’on col·laborem en el dinamisme de l’escola amb diverses iniciatives i activitats. Per facilitar la participació ens organitzem en Comissions.

Des de l’AMPA també representem a les famílies al Consell Escolar de l´escola. El Consell està format per membres de la Direcció de l´Escola, Mestres, pares i mares i alumnes, assegurant així que totes les parts hi son representades.

Els pares, mares i tutors estan representats per quatre persones, tres de les quals son escollits a les eleccions i un és assignat directament per l’AMPA. Els representants de les famílies al Consell Escolar estan a la vostra disposició per a qualsevol cosa que pugueu necessitar. Per contactar amb ells podeu utilitzar el correu electrònic de l’AMPA