La Junta

Les mares i pares dels alumnes de l’Escola Parroquial Sant Feliu ens integrem en una Associació des d’on col.laborem en el dinamisme de l’escola amb diverses iniciatives i activitats. L’organ rector de la Associació és la Junta, però per desenvolupar els diferents projectes i activitat, i per facilitar la participació ens organitzem en Comissions, obertes a la participació de tots els pares i mares que vulguin col.laborar.

Junta AMPALa junta directiva de l’AMPA està constituïda per les següents persones:

President

Jordi Artigas

Vice-presidenta  

Sally Melià

Secretari

Vicky Piera

Tresorer 

Raul Oliva

Vocals

Josep Ma. Baqués

Raquel del Río

Mercè Serra

Anna Teixidó

Judith Vega