Compra de llibres Infantil i Primària

Els llibres de les etapes de Educació Infantil i Primària es gestionen amb Grup Casabella, qui gestiona la recollida de les comandes i el suministrament dels llibres a les famílies.

Per poder acollir-se a la compra agrupada cal:

 1. Enviar la comanda
  • Cumplimentar el formulari rebut per correu electrònic, amb especial atenció a les dades de la capçalera: nom de l’alumne, curs i dades de contacte
  • A la adreça de correu librosdetexto@grupcasabella.com
  • Data límit per garantir el lliurament abans de l’inici del curs: 21 de Juliol
 2. Pagar mitjançant transferència bancària
  • al compte del BANC SABADELL número ES96-0081-0353-6400-0134-1737
  • Import mínim de la transferència: 30€ (o l’import de la totalitat de la comanda si és inferior a aquest valor)
  • La resta del cost s’haurà d’abonar abans de recollir els llibres
  • Indicar al concepte de la transferència: nom de l’alumne/a, curs i escola
 3. Recollir el llibres
  • A partir del 23 d’Agost, i una vegada estigui la comanda enllestida, Grup Casabella enviarà un missatge indicant que ja es pot passar a recollir la comanda
  • Adreça per la recollida: c. camí del mig, 143 de Mataró