Assegurança d’Orfandat

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola gestiona l’ASSEGURANÇA COL·LECTIVA PER A LA PROTECCIÓ DELS ESTUDIS que cobreix el risc per orfandat o invalidesa dels pares.

Per decisió de l’Assemblea de l’Associació, queden inclosos en aquesta assegurança tots els alumnes de l’escola, excepte aquells que hi renunciïn expressament.

Amb l’inici del nou curs escolar s’obre el període d’adhesió per als pares que hi estiguin interessats.

Des de la nostra Associació valorem molt favorablement aquesta cobertura i la recomanem a tots els pares.

Què cobreix l’assegurança?

L’assegurança cobreix un capital destinat al pagament dels estudis com a conseqüència de la mort o invalidesa absoluta i permanent de la persona assegurada (pare i mare o tutor). El beneficiari de la pòlissa és l’alumne.

Qui és la persona assegurada?

En principi les persones assegurades són el pare i la mare de l’alumne matriculat a l’escola. Podrà admetre’s com a assegurat la tutora o el tutor, o d’altres circumstàncies familiars, però s’haurà de comunicar per escrit expressament.

Hi ha alguna limitació a tenir en compte?

Queden exclosos d’aquesta pòlissa el pare, mare o tutor de l’alumne quan l’edat en subscriure o renovar la pòlissa sigui superior als 65 anys per a la cobertura d’invalidesa absoluta i als 70 anys per a la cobertura de mort. Tampoc seran assegurables les persones que a l’inici de l’assegurança hagin estat diagnosticades d’una malaltia greu o no presentin un estat de salut satisfactori.

Quin és el capital assegurat?

El capital assegurat és el cost de l’ensenyament i l’activitat complementària a l’educació infantil i l’activitat complementària a primària i l’equivalent a secundària.

Quin cost té l’assegurança?

D’acord amb el acord presos en les Assemblees Extraordinàries de l’AMPA, les primer i capitals assegurats pel Curs 2022-23 són:

 • Infantil – Primària – Secundària
  • Prima
   • Només un dels progenitors assegurat: 12,34€/any
   • Tots dos progenitors assegurats: 21,06€/any
  • Capital Assegurat
   • 1.380 €/any (igual que pel curs 2013-14)
 • Llar d’Infants
  • Prima
   • Només un dels progenitors assegurat: 19,95€/any
   • Tots dos progenitors assegurats: 35,720€/any
  • Capital Assegurat
   • 3.000€/any (per cursos Llar Infants) + 1.380 €/any (per la resta d’escolarització)

La quota es cobra a principi del curs escolar (mes d’octubre). Aquesta quota pot variar en funció dels capitals assegurats i no està subjecta a bonificacions.

Què passa en cas de mort o invalidesa de la persona assegurada?

Es cas de mort o invalidesa, l’escola i l’APA són els administradors del capital assegurat, reben un pagament per la totalitat dels estudis restants a l’alumne en el moment del sinistre i destinen aquests diners a cobrir els costos dels estudis de l’alumne/s que estava/en a càrrec de la persona que ha patit el sinistre.

A quina pòlissa d’assegurança ens adherim?

logoCatalana

A la pòlissa que Serveis Educatius de Catalunya, en representació de moltes escoles i associacions de pares, té contractada amb Catalana Occident.