Reunió Junta – Octubre

Map Unavailable

Data/Hora
02/10/2023 a les 19:00 – 20:30


Agenda de la reunió:

 • Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior 
 • Gestió Comissions:  
  • Comissió de comunicació – comunicacions pendents +  delegats a cada curs
  • Conferències curs vinent / Escola de pares
  • Projectes AMPA per curs 2023-24 per ratificar a l’Assemblea + pressupost
  • Assemblea ordinària de l’Octubre
  • Proposta per trobades/sortides/activitats per les famílies pel curs per crear comunitat
  • Calendari festes 23-24 i participació de l’AMPA
  • Canvi de nom AMPA/APA
  • Calendari reunions Junta curs 23-24
 • QDP (Què diuen els pares) 
 • Torn obert 

Dades per la conexió:

A través d’aquest link o bé amb les credencials Zoom ID: 389 902 3902 i Clau de pass: 410904