Reunió Junta – Febrer

Map Unavailable

Data/Hora
05/02/2024 a les 20:00 – 21:30


Agenda de la reunió:

  • Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior 
  • Gestió Comissions:  

(Pendent d’actualitzar)

  • QDP (Què diuen els pares) 
  • Torn obert 

Dades per la conexió:

A través d’aquest link o bé amb les credencials Zoom ID: 389 902 3902 i Clau de pass: 410904