Què farem?

L’espai familiar servirà per:

  • Oferir a les famílies un lloc de trobada i reflexió on poder compartir i contrastar els seus punts de vista, i exposar i trobar respostes als seus dubtes.
  • Oferir un espai d’autocura.
  • Aprofundir en les actituds normals evolutives segons les etapes.
  • Tenir cura del vincle afectiu.
  • Treballar les habilitats parentals que necessitem per gestionar el dia a dia: la comunicació (com palar i com escoltar) i,  la gestió emocional per a la millora la convivència i les relacions familiars.
  • Adquirir eines per viure l’autoritat en positiu i gestionar els conflictes del dia a dia i la feina d’educar establint límits respectuosos que atenguin les NECESSITATS de TOTA la comunitat familiar.
  • Reflexionar com acompanyar el seu camí cap a la maduresa i l’autonomia. 
  • Abordar els conflictes més comuns i els que els participants vulguin compartir: col·laboració, coresponsabilitat en les tasques diàries, germans, pantalles, rutines, els àpats, extraescolars, escola… des de la Comunicació NoViolenta i les Pràctiques Restauratives.

El llibre “ELS  NOSTRES CONFLICTES DE CADA DIA” serà el pal de paller juntament amb la Comunicació NoViolenta i les Pràctiques Restauratives  en la gestió de les relacions i els conflictes.