Eleccions al Consell Escolar

El dia 30 de novembre es van celebrar les eleccions de renovació de representants al Consell Escolar, l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. S’hi troben representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: titularitat, director, professorat, pares i mares, alumnat i personal d’administració i serveis.

Enguany calia renovar un dels representat de famílies i per això s’hi van presentar dos candidatures: Jordina Noè i Sally Melià. Finalment, el resultat de la votació va establir que fos jordina Noè l’escollida per ocupar la plaça.

Pel que fa a la representació dels pares i mares de l’Escola, al Consell Escolar hi tenim els següents representants:

  • de famílies: Mercè Serra, Maria Gómez i Jordina Noè
  • de l’AMPA: Jordi Artigas
,