Canvi del marc horari

Recentment l’Escola a comunicat a totes les families la seva intenció de modificar, ja des del proper curs 2016-17, el marc horari del centre.

En paral·lel a les actuacions que ha realitzat l’escola per poder prendre aquesta decisió, i d’acord amb el comunicat que us vam fer arribar el passat més de Juliol respecte aquest assumpte, us volem explicar com l’AMPA ha participat en aquesta decisió.

Des del moment que vam posar a la vostra disposició el nostre canal de comunicació amb l’Escola, hem rebut XX missatges de families que volien manifestar la seva opinió o postura. Tots aquests missatges van ser remesos a l’Escola.

El resum del contingut de les comunicacions que vam rebre va posar de manifest que la majoria de families preferia la opció de XXXXXXXXXXXX: YYY missatge a favor d’aquest posicionament.

A partir d’aquesta informació es va definir el posicionament de l’AMPA en aquest assumpte en les diferents ocasions que s’ha hagut de debatre el canvi (Consell Escolar, …).