El passat més d’Octubre l’AMPA va complir 40 anys.